Fondacija „Mesečina” za zapostavljenu i ranjivu decu


Fondacija "Mesečina" sa sedištem u Subotici uveden je u Knjigu registra fondova Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Autonomne Pokrajine Vojvodina pod rednim brojem 35 (slovima: tridesetipet) na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu APV od 15. decembra 2008. sa matičnim brojem 126-025-00072/2008-02

Osnivač Fondacije

Udruženje za pozitivnu komunikaciju „Klub 21” (www.mesecina.subotica.net)

O osnivaču

Udruženje za pozitivnu komunikaciju „Klub 21” uz podršku BCIF iz Beograda, i GFC iz Vašingtona od 2005. godine realizuje projekat pod imenom Program „Mesečina”, u okviru kojeg organizuje slobodno vreme socijalno zapostavljene i u svom razvoju ugrožene dece i omladine u tzv. klubovima „Mesečina”. To su otvoreni, besplatni, socijalni večernji/noćni klubovi, gde se deca/omladina okupljaju oko sportskih, kulturnih, rekreativnih i drugih programa.

- muzički spot programa -

Programu „Mesečina” kao najuspešnijoj lokalnoj inicijativi 2006. godine dodeljeno je najviše priznanje (diploma) Dzeferson instituta „Mesta u srcu”. Proteklih pet godina Udruženje za pozitivnu komunikaciju „Klub 21” u značajnoj meri primenjuje u svom radu princip opšteg (javnog) interesa., i akcentira stvaranje, razvijanje i iskorišćavanje ljudskog, društvenog i materijalnog kapitala.

Misija

Misija Fondacije „Mesečina” je pružanje podrške inovativnim civilnim inicijativama koji ostvaruju preventivne i integrativne programe za socijalno i razvojno zapostavljenu decu i omladinu, s opštim ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života. Fondacija pruža stručnu i materijalnu podršku civilnim organizacijama u ostvarivanju i razvijanju njihovih ciljeva. Otkriva i pribavlja materijalne izvore, upoznaje korisnike sa metodama otkrivanja istih i putem konkursnog postupka dostavlja ih korisnicima za realizaciju projekata.

Glavni principi delovanja :

 • Javni interes i dobrovoljnost

 • Otvorenost i pristupačnost

 • Poštovanje ljudskog integriteta i uvažavanje različitosti

 • Ravnopravnost bez obzira na pripadnost društvenoj grupaciji

 • Javnost rada i verodostojnost

 • Ekonomičnost i odgovorno poslovanje

 • Izbegavanje konflikta interesa


Zadaci

 • Organizovanje kampanja za stvaranje kapitala

 • Uz gradsku, lokalnu podrsku – uz uspostavlje veza na regionalnom i državnom nivou – postupno širenje osnovne ideje Fondacije putem izgrađivanja šireg sistema mreže institucija

 • Podsticanje lokalne filantropije

 • Podsticanje društvene i korporativne odgovornosti

 • Doprinos razvoju civilnog sektora

 


Na početak