Kotor Varoši, BiH 29-31.10,2010

Finalni seminar


Modul: Rad sa roditeljima

Meni lično je to bio prvi a ostalim učesnicima zadnji od 11 treninga u okviru edukativne komponente primene projekta „Danas deca, sutra roditelji” finansiran od strane CNF CEE.

Putovanje do Kotor Varoši u Bosni i Hercegovini proteklo j ebez ikakvih problema prvobitno zhvaljujući verziranosti mog saputnika, mladog saradnika našeg centra, Čabe Šarnjai, koji je sa ležernom sigurnošću dirigovao maršutom.

Protokol treninga je tekao po ranije već dobro uhodanom scenarjiu:

1. Prvi susret učesnika seminara odigrao se u posećenom Dečjem centru u Čelincu, gde, predstavnici ostalih dečjih centara pozdravljali su se već kao stari dobri poznanici i prijatelji. Na kraju razgledanja Dečjeg centra, koji je započeo funkcionisati tek pre nekoliko meseci domaćini su svakom partner-centru poklonili po jednan ukrasni tanjir. Ovim putem im se havaljujem za lep gest.


2. Tematika edukativnih treninga je bila „Rad sa rodiiditeljima”. Ovu složenu a i veoma razgranatu oblast su nam prezentovali metodom interaktivnih radionica Misis Monika Bajka iz Poljske i Ms Gordana Galetić iz Hrvatske. Branka Ivanović, projekt kordinatora CNF CEE za Bosniu i Hercegovinu Netherlands Nundations for Central and Eastern Europe čitav tok seminra držala je čvrsto, ali fleksibilno u „rukama” kako u pogledu prevodjenja sa engleskog tako i u pogledu stručne medijacije izmedju predavača i učesnika treninga. Ima indicija da zadnja sesija neće predstavljati istovremeno i kraj saradnje i kontakata između organizatora i dečjih centara. Tako ćemo mi Subotičani biti u prilici već krajem novembra meseca da „ugostimo” koordinatora CNF CEE, Branku Ivanović i galavnog menedžera TALDi, Elviru Živanović. Srdačno ih očekujemo.

Po oceni Čabe, kuhinja hotela „Kotor” zaslužuje 5* Ako on kaže! :)

Deže Kiš,
Predsenik,
Fondacija „Mesečina”