21-23. semptembar 2010, Trebinje

Deseti trening, Trebinje, BiH


     Ovoga puta, na našem po redu desetom seminaru sastali smo se u Trebinju, gde smo mi iz Subotice stigli za nekih 14 sati putovanja.
     Prvog dana posetili smo dečji dnevni centar u ovom gradiću. Radi se o skromnom Centru, u čijem sastavu je svega jedna glavna prostorija i jedna kancelarija. Decu dovoze iz okolnih naselja sopstvenim minibusom. Rade u grupama od po 10-15-oro dece. Popodnevni program se sastoji iz sledećih aktivnosti: zajednički sastanak i dogovor grupe, izrada domaćih zadataka i učenje, slobodnе aktivnosti i sekcije. Devojčice imaju priliku da uče trbušni ples, a dečaci u potkrovlju sviraju na bubnjevima, to jest stvaraju buku. :)


     Na zajedničkom sastanku koordinatora centara i ovoga puta smo porazgovarali o poteškoćama i postignućima pojedinih centara. Na ovom predzadnjem susretu najzad smo se složili da zajednički naziv centara, koje rade na bazi holandskog koncepta bude „Gnijezdo”, mada smo mi u Subitici već na početku primene projekta našem dečjem centru dali naziv „Mesečina”.
     Drugog i trećeg dana seminara smo obrađivali temu Gender koncepta u prostorijama Hotela Platani. Po običaju, prvo smo slušali predavanja, zatim smo radili individualne i grupne vežbe.
     Tako smo stigli na kraj predzadnjeg seminara. Vidimo se za mesec dana u Banja Luci na jedannaestom i ujedno zadnjem seminaru ovog programa.

Lošonc Tibor - koordinator