26.08.2010.

Rezultat kampanje idividualne filantropije Fondacije „Mesečina“


     Fondacija "Mesečina" u partnerstvu sa Megamarketom „Roda“ (MERCATOR-S, d.o.o. Novi Sad) 14. avgusta 2010. godine (subota) od 8 do 21 sat realizovala je akciju individualne filantropije. U akciji je učestvovalo tridesetosmoro dece i mladih volontera iz subotičkih Klubova «Mesečina», sedam članova fondacije i značajan broj roditelja. Akciju su aktivno pomagali zaposleni Mega centra MERCATOR-S iz obe smene. Prema saopštenju glavne menandžerke Megamarketa Vanje Mrđa, toga dana izdato je 3.200 računa, što predstavlja isto toliko kupaca.

     Prikupljena novčana sredstva su prebrojala deca učesnici akcije u prisustvu petočlane komisije sastavljene od predstavnika Fondacije, Megamarketa «Roda» i roditelja prisutne dece. Komisija je utvrdila da je u akciji prikupljeno ukupno sto sedam hiljadu i dve stotine dinara (107.200,00). Po svetskim standardima rezultat u našim uslovima može se smatrati zadovoljavajućim. Naime, u slučaju nespecifične ciljne grupe davaoca, kao što su to kupci, ljudi obično poklanjaju novac do visine cene jednog piva. Naši davaoci su u proseku poklanjali trideset pet dinara. Poseban efekat projekta jeste postignuti sporazum o produženju partnerstva između Fondacije «Mesečina» i Megamarketa MERCATOR-S na polju individualne filantropije.

     Prikupljena novčana sredstva će se upotrebiti za otvaranje kluba „Mesečina“ za osnovce u Maloj Bosni u opštini Subotica, kao i za obezbeđenja dela sredstava za otvaranje po redu drugog noćnog kluba za decu i mlade van opštine Subotica putem konkursa koji Fondacija namerava raspisati u jesenjem konkursnom periodu.

     Skupština Fondacije izražava zahvalnost svim dobronamernim ljudima davaocima priloga, kao i partnerima koji su u bilo kojoj formi dali svoj doprinos realizaciji kampanje.

Deže Kiš