2014-10-21

Javno zagovaranje


 

 Vidi: Fotogalerije >>> 

Javno zagovaranje: 
Postoji mnogo definicija o tome šta je javno zagovaranje, ili kako se još kaže – javno zastupanje. Važno je istaći da javno zagovaranje u pravom smislu reči, može se primeniti i razvijati samo u demokratskom sistemu koji osigurava fundamentalna ljudska prava kao što su: sloboda udruživanja, govora, prijem i širenje informacija, itd. Građani u demokratskoj državi mogu da se udružuju i uspostavljaju sopstvene organizacije koje sprovode svoje aktivnosti nezavisno od državne moći. Ljudi uče kako da se efikasno uključe u procese odlučivanja na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, i da na njih utiču.
Aktivizam:
Građani i građanke mogu aktivno učestvovati u rešavanju za njih relevantnih pitanja i donošenju odluka u lokalnim zajednicama kao i na državnom nivou. Aktivizam je planirano delovanje da bi se postigli socijalni  ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su podizanje svesti, stvaranje koalicija, vođenje političkih kampanja, proizvodnja propagandnog materijala, stvaranje publiciteta, kao i preduzimanje drugih akcija kako bi se uticalo na socijalne promene.

Socijalni rad u zajednici posebno stimuliše razvoj onih oblika aktivizma koji podstiču promene i utiču na poboljšanje uslova života, posebno marginalnih grupa i ugroženih pojedinaca. Uslov za to je samoorganizovanje pojedinaca i grupa. Ako želiš da pročitašs više o aktivizmu, preuzmi materijal "Aktivizam" na linku ispod 
To je nesto najpametnije sto sam, za sada pronasao, na datim linkovima. O samom treningu nisam nista posebno nasao. Jedino kao naslov: 
U Subotici je održan trening za mlade „Javno zastupanje za prava manjina“ u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost“ koji zajednički realizuju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Kuća ljudskih prava Beograd / Human Rights House Belgrade iz Beograda.

 

Referat Aleksandra Calova,

volontera Fondacije.