Subotica, ispred gradske kuće - 30. jun 2010.

Svetski dan borbe protiv upotrebe droge


     U Subotici i ove godine je obeležen Svetski dan borbe protiv upotrebe droge 25 juna, na Trgu slobode, pred subotičkom Gradskom kućom, uz učešće NVO kao i onih institucija čiji su projekti ili programi rada usmereni na prevenciju bolesti zavisnosti.