2014-2-23

PESTALOCI RADIONICA


 Vidi: Fotogalerije >>>  

Uz podršku Fondacije „Mesečina” dana 20. decembra, petak, 2013. godine grupa mladih srednjoškolaca koji su učestvovali na razmeni u Švajcarskoj održali su radionicu sa članovima Kluba „Mesečina4” kako bi im što više približili utisak njihovog boravka u Pestalozzi, Trogen, Švajcarska. Ukupno je bilo 35 učesnika članova dece iuz kluba Kluba „Mesečina4” Realizovane su tri aktivnosti:

1.         Prva aktivnost se zove “Ogledalo” i učesnicima su  objasnili zadatak -  su pokazivali prvi kako treba aktivnost da se izvede. Zatim su učesnici to ponovili. Na taj način su hteli da se grupa malo opusti na početku. Ujedno, na početku su predstavili i prezentovali gde su bili, pokušali su na taj način da dočaraju učesnicima doživljaj Švajcarske. Takođe smo na početku rekli da ove aktivnosti koje im pokazujemo i sami su iskusili.

2.         Druga aktivnost, pod nazivom „Moj kip“ se realizovao tako što su grupu podelili u parove, svako je imao svoga para i aktivnost se realizovala tako što je prvo jedna osoba trebala drugu osobu da pomera tako da bude njegov ili njen kip. Osoba je mogla da ga namešta kako je želela. Zatim su se uloge promenile. Na ovaj način se jačao odnos u grupi.

3.         Treća aktivnost je bila igra za jačanje tima „Povedi me“ koja se sastojala iz toga da su bile manje grupe i jedan vođa koji je imao zadatak da vodi grupu po prostoriji. Članovi te male grupe su morali da oponašaju svog vođu.

Druženje je trajalo 40 minuta i s obzirom da su se u grupi nalazili mladi različitog uzrasta od 10 do 20 godina svima je bilo zanimljivo da učestvuju.

Zahvaljujemo Fondaciji „Mesečina” za podrsku.

Denis Sinanovic