08-10. jun 2010. Banja Luka

IX SEMINAR


     Iz Subotice smo krenuli autobusom u ranu zoru za Banja Luku, u mesto našeg IX seminara. Zahvaljujući logističaru putovanja imali smo samo jedno presedanje - u Novom Sadu. Prelaz granice za Hrvatsku, „let” autobusom po hrvatskim autoputu, neometan prelaz granice za Bosnu i za kratko vreme već smo bili u „Hotelu Bosna” u Banja Luci.

      Posle podne istog dana predavači EstherMartine i Nada Uletilović započeli su edukaciju. Ovoga puta upoznavanje se dešavalo tako, što smo svi dobili po jedan list za beleženje. Trebali smo se potpisati, navesti ime ustanove i trebao je svako da nacrta svoju omiljenu životinju. Moj kolega, Tibor je nacrtao vevericu a ja ribu :). Tema predavanja je bila „Konvencija o dečjim pravima”. Temu smo obradili po grupama. Članovi grupe su nastojali navesti što više prava, koja treba obezbediti u našim ustanovama za decu. Rezulti rada grupa su objedinjeni u vidu prezentacije po jednog člana svake grupe.
      Drugog dana seminara – nakon izlišnog doručka :) - edukacija je nastavljena sa sledećim temama: „Pravo detat na učešće - primeri metoda fokusiranih na dete, odgovarajuca struktura i prostor - igranje uloga - vršnjačka mediacija”. Predavači su se smenjivali po temama i svaki od njih je često i rado koristi rad po grupama. Na krju dana, iscrpljeni od rada prošetali smo se gradom. Od do sad posećenih gradova u Bosni i Hercegovini meni se ovaj najviše dopao.
      Treći dan, za nas se završio u podne, barem što se edukacije tiče. Opšta tema je bila Ppolitika zaštite deteta. Mnoga pitanja su dotaknuta, ali centralna i istovremeno i najinteresantnije je bilo pitanje : „Šta bi smo učinili u situaciji da je neko dete, korisnik usluge uneo oružje u centar za decu?” Korak po korak samo analizirali situaciju, što je bilo interesantno i zbog toga, što nikom od nas prisutnih se još nije našao u takvoj situaciji. Na kraju rada predavačas je zamolio da ocenimo rad tokom prepodneva, kao što smo to radili i prthodna dva dana. Naime na početku seminara svako od nas je dobio jednu razglednicu Banja Luke. Na poleđinu razglednice svaki dan smo zabeleželili svoju procenu korisnosti edukacije. Na kraju seminara su prikupili od nas te rezglednice. Od tada svaki dan virim u svoje poštansko sanduče :).
      Povratak za Suboticu je bio neometan. Istina, nismo putovali autoputem,već smo presekli Severnu Bosznu. Možda je zato bilo i interesantnije.

Čaba Šarnjai,
Koordinator