5-07-2013

Na sajmu obrazovanja, Subotica 2013


Sajam obrazovanja u Subotici ove godine održan je 25. i 26. aprila u fiskulturnoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“. Posetioci su mogli posetiti sajam u četvrtak od 10 do 18 sati, a petkom od 9 do 16 sati. Pored srednjih škola i fakulteta i klubovi „Mesečina“ su prikazali svoj program aktrivnosti u zajedničkom klubu.

  

 Vidi: Fotogalerije >>> 

Pored osnovnih programa projekta „Mesečina“ (stolni tenis, stoni fudbal, pikado, Nintendo Wii virtualne sportske igre, šah), svaki klub je prezentovao i jednu svoju specifičnu aktivnost. Tako, „Mesečina 1“ (Tehničke škola „Ivan Sarić“) oba dana je projektovala svoj sportsko muzički performans sa naslovom „Izabrali su smrt“ koji je namenjen prevenciji narkomanije među mladima. „Mesečina 4“ (Osnovna škola „Kizur Ištvan“) organizovala je likovnu izložbu dečjih radova, kao i prikpljanje novčanih priloga pri čemu su darodavci dobili za uzvrat spomen knjigu Fondacije „Mesečina“. Deca iz Kluba 5 (Osnovna škola „Jovan Mikić“) prikazivali su radionicu odbranbenih veština pri telesnom napadu na pojedinca. „Mesečina 6“ (American Corner Moonlight) pripremila je dve radionice za prezentaciju. Jedna je bila izrada od papira uskršnih ukrasa i rad na dizajniranju uskršnjih jaja, a druga radionica je rad sa užetom u cilju izrade ukršnih i drugih predmeta. „Mesečina 8“ (Osnovna škola  „Ivan Milutinović“, (istureno odeljenje u Maloj Bosni) bila je zastupljena likovnom radionicom za decu. Mladi iz kluba „Mesečina 9“ (Osnovna škola „Matija Gubec“ Tavankut) prikazali su posetiocima veštinu i tajne izrade slika i ukrasnih predmeta od slame.

Navedeni programi su privukli veliki broj posetilaca i spontanih učesnika u klubu „Mesečina“ Oba dana neprkidno je vladala  vesela i takmičarska atmosfera. Akcija prikupljanja dobrotvornih novčanih priloga je isto bila uspešna, i sem materijalne koristi treba posebno istaći postignuti vaspitni efekat akcije medju mladim posetiocima.

Dvodnevni nastup „Mesečine“ na sajmu obrazovanja pripremalo je i koordinisalo neprekidno 11 odraslih iz klubova (Marko Guzina, Franjo Galac, Vesna Dulić, Milan Torbica, Erika Gubena, Andrej Kunkin, Ana Mertel, Arpad Tot, Mirko Molnar, Zorica Sloboda, Nikola Balažević) i još tridesetak volontera (osnovci, srednjoškolci i studenti). Veliko im HVALA  za nesebičan rad. Posluženje za odrasle i mlade volontere u klubu obezbedila je subotička Fabrika mini peciva  „MiniPani“

Aleksandar Ćalov