29-09-2012

Volonteri iz Beograda u Mesečini


„Volonterske aktivnosti su aktivnosti kojima se ljudi bave samovoljno, pojedinačno ili organizovano, spontano i kontinuirano, u okviru neke institucije ili službe, ali uvek bez materijalnih primanja, sem moralnog i društvenog priznanja.“ /Prof. Dr. Milosav Milosavljević).

 

 Lásd: Fotógalériák >>> 

Čovek može da iskoristi svoje slobodno vreme na mnoštvo stvari. Ako ovo vreme koristi u svrhu da pomaže drugima na najbolji način što zna, i ne očekuje nikakvu novčanu naknadu, ali neočekivano dobija zauzvrat osmeh, dobro raspoloženje, pohvale i lepe reči, već je na pravom putu ka volonterstvu. Pojam i praksa volonterstva je već proširena van naših granica, a i kod nas sporo ali sigurno je sve poznatija u svakodnevnom životu.

Rad Fondacije „ Mesečina“ je lep primer u našoj zemlji u širenju tradicije  volontiranja. Više od 30 volontera nam pomaže u radu. Cilj njihove aktivnosti je između ostalog da sakupe i animiraju decu koja posećuju naše klubove. Nadamo se da, videći ovaj lep primer aktivnosti, mnogi će želeti učestvovati u radu raznih organizacija na dobrovoljnoj osnovi.

Imali smo priliku da vidimo izvanredan primer volontiranja na ovogodišnjoj smotri klubova „ Mesečina“ na Rokinom salašu u septembru mesecu. Naime, na ovom događaju su volontirali naši gosti-donatori iz Beograda. Gospodja Ksenija Graovac, komunikacioni menadžer našeg dugogodišnjeg partnera BCIF ( Balkanski Fond za Lokalne Inicijative), gospodin Marko Nikolić, marketingmenadžer kompanije Ernst&Young, Beograd i njegove tri koleginice volontirali su u okviru svih aktivnosti. Učestvovali su u sportskim aktivnostima, pa i u promociji knjige Subotica volim te, čiji je izdavač fondacija „ Mesečina“. Poveli su sa sobom i dve prelepe devojčice, svojke kćerke, koje su spretno i pametno pomagale i mnogo du doprinele tome da ovaj dan prođe što lepše za sve nas. Da, usmeravanje ka volonterstvu se mora početi već u najranijim godinama!

Bilo nam je veoma drago da naši gosti, pored svojih obaveza i napornog posla odvojili vremena i za ovu odgovornu ali ujedno i plemenitu aktivnost. Pokazali su primer i deci „mesečinarima“ i na ovakav način su u velikoj meri doprineli nastajanju  tradicije volontiranja u Subotici.

Erika Gubena