19-9-2012

SUBOTICA VOLIM TE


Pod naslovom Subotica volim te objavljena je poklon knjiga pod pokroviteljstvom Fondacije „Mesečina“. Ovo izdanje je rezultat jednog trogodišnjeg projekta. Rođeno je u duhu filantropije i izdato je u najoptimalnijem vremenu, tj. istovremeno sa proslavom centenarijuma subotičke gradske kuće. Za likovne radove koje su objavljene u ovoj knjizi, praćene sa odlomcima naših slavnih pisaca Danila Kiša, Geze Čat i Dežea Kostolanjija, možemo se zahvaliti mladim umetnicima-članovima dnevnog boravka i klubova „Mesečina“, odnosno pedagozima koji su nadgledali njihov rad i davali im korisne savete tokom „stvaranja“.

 

 Vidi: Fotogalerije >>> 

Ova knjiga se ne može kupiti u slobodnoj prodaji, ali se može preuzimati uz donaciju. Tako prikupljena sredstva nameravamo iskoristiti za otvaranje novih klubova, da što veći broj mladih provede korisno svoje slobodno vreme.

Promocija knjige je bila održana u Američkom Kutku gde su je predstavili Mile Tasić, Andrej Kunkin i Šarnjai Čaba. Takođe je bila organizovana i izložba likovnih radova objavljenih u izdanju.

Subotica volim te će se predstaviti u našim školama, a pored toga i u Beogradu, Vašingtonu i u Holandiji.

Zahvaljujemo se učesnicima u pripremi i izdavanju poklon knjige: pedagozima Agardi Hajnalki, Torma Evi, Mirku Molnaru, Kristini Kovačić i Tatjani Parag, autorima dečjih likovnih radova, Božik Lajošu, Šili Lidiji, Fir Ervinu, Hičik Dori i Tamašu Zvekanu.  Posebno se zahvaljujemo Kiš Dežeu ko je osmislio ovo izdanje i najviše se trudio da njegov san postane stvarnost.

Gubena Erika