2012-6-26

Trg je naš :


Generalna skupština UN je Rezolucijom 42/112 iz 1987. godine 26. jun proglasila Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. U Subotici obeležen je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i trgovine drogama, kako bi se javnost upozorila na sve veći problem zloupotrebe droga i potrebu uključivanja svih aktera u rešavanje ovog problema. Kampanja povodom 26. juna sprovodi se niz godina, sa ciljem da se društvo motiviše za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Važno je da aktivnosti budu planirane i implementirane uz uključivanje svih segmenata društva - porodice, škole, zdravstvenih radnika, policije, sudstva.

 

  Vidi: Fotogalerije >>> 

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Zbog toga je potreban balansiran pristup za smanjenje posledica upotrebe droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou. 

Prevalencija korišćenja droge među mladima u Srbiji  je više nego duplo veća u poređenju sa opštom populacijom i čak tri puta veća kada se radi o kanabisu.U Srbiji je 8% šesnaestogodišnjaka tokom života probalo ilegalnu drogu. Najčešće korišćena ilegalna droga je marihuana koju je 7% učenika probalo bar jednom tokom života, a posebno su izražene razlike između mladića (9%) i devojaka (4%). Ova razlika je izražena i kod upotrebe sedativa bez lekarskog recepta koje je prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2011. godine bar jednom tokom života koristilo koristilo 10% devojaka i 5% mladića. Procenat učenika koji su probali ili ilegalnu drogu ili sedative bez lekarskog recepta iznosi 16,5 % i u poređenju sa 2008. godinom nema značajnih razlika.

Ovogodišnji Dan borbe protiv zloupotrebe droga  obeležen je pod sloganom "Globalna akcija - zdravo okruženje bez droga", navodi se u saopštenju.