25.04.2012.

TEHNIČKA PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA


Vesna Dulić

Fondacija “Mesečina”
Subotica 
IZVEŠTAJ O UČEŠĆU NA EDUKACIJI U ORGANIZACIJI TACSO
EU TACSO Obuka za lidere novoosnovanih organizacija    19-21.02.2012.   i   2-3.04.2012.
Modul 1: Strateški razvoj organizacije
Modul 2: Prikupljanje sredstava i finansijko upravljanje OCD
Modul 3: Pisanje pedloga projekata i upravljanje projektima
Modul 4: Umrežavanje i izgradnja partnerstava
 
Prvi trening je bio organizovan na Fruškoj Gori u hotelu Norcev, a drugi u Novom Sadu u hotelu Sole mio.
Ciljevi obuke su bili:
Specifični cilj obuke je unapređenje održivosti OCD kroz podizanje upravljačkih veština lidera/ica organizacija. Teme koje su obrađene tokom obuke:
1.      Strateški razvoj organicija
2.      Prikupljanje sredstava
3.      Pisanje predloga projekata i upravljanje projektima
4.      Umrežavanje i izgradnja partnerstava.
Upoznali smo i dobili potrebna osnovna znanja i veštine za efikasno i efektivno vođenje organizacija civilnog društva.
Na treningu su učestvovali lideri 20 novoosnovanih i postojećih NGO.
Edukacija je bila kvalitetna i svrsishodna. Predavači (treneri) su bili iskusni i u teoretskom i praktičnom znanju sa ličnim iskustvom u oblastima koje su bile tema treninga.
U toku edukacije su uspostavljeni kontakti sa svim učesnicima edukacije u cilju upoznavanja i ostavrivanju eventualne saradnje u budućnosti ukoliko teme projekata i aktivnosti budu povezane .
Detaljnije o TASCO: