21–29. januar 2012.

“LYDIA 2011” iz Škotske, „ALBANIAN WOMEN” i „MESEČINA” iz Subotice


Završena je druga faza "Lydia 2011" (Fiona Hulbert Williams, Velika Britanija, koordinator Projekta Lydia). Ovaj program za facilitatore na jugu Evrope realizovan je u saradnji sa albanskom NGO "Vredne Albanske žene " (Useful to Albanian Women) kao domaćinima sa dugogodišnjim iskustvom u različitim projektima i situacijama. Ostvaren je bogat edukativni, kulturni i interetnički program. Učesnicama koje su dolazile iz Albanije, Litvanije, Bugarske, Armenije i Srbije bilo je omogućeno da steknu nova znanja, nove veštine i nove tehnike na području delovanja NGO. One su  planirale  programe za promenu stereotipa i za privlačenje potencijalnih volontera u svojim sredinama. Radilo se devet dana i koristile su se kreativne metode treninga poznate učesnicima kao Lydia Projekat.

 Vidi: Fotogalerije>>>

 

Prijatelj će možda otići živeti negde daleko,

tako daleko da ga možda više nikada nećeš sresti.

Ipak, on je deo tebe zauvek.

 I  Z  V  E  Š  T  A  J

o učešću u međunarodnom projektu LYDIA 2011: Programme for Facilitators at organization “USEFUL TO ALBANIAN WOMEN” u Tirani, Albanija

Veoma sam počastvovana i ponosna što sam bila u prilici da učestvujem u ovom projektu u periodu od 21 – 29.01.2012. godine, družeći se sa divnim osobama kao što su: Fabiola, Sevim, Janina, Laura, Katja, Karina, Magbule, Migena, Edit, Iva, Merlinda, Ulrike, Andja, Rudina …Iskustvo sa obuke za pripremu projekata iz različitih oblasti i stečenim iskustvom u periodu od 9 dana, upoznavajući se načinom i organizacijom rada nevladinih organizacija, predstavljaće pomoć u radu u okviru Fondacije “Mesečina, čiji sam predstavnik bila, a ujedno i predstavnik Srbije. Predviđen program koji je dat u prilogu u celosti je realizovan. Organizatori tj. domaćini su se maksimalno trudili da nas na najbolji način upoznaju sa svojim aktivnostima u okviru svojih klubova, koje smo imali prilike posetiti i uveriti se o njihovom besprekornom funkcionisanju. Kroz radionice smo se u vrlo prijatnom radnom ambijentu edukovali da stečeno iskustvo možemo kvalitetno preneti u svoju sredinu. Moj projekat pod nazivom „DIFFERENT SUNSHINE“  izazvao je interesovanje kod koordinatora programa. Laura i Janina su projekat visoko ocenile, uzele fotokopiju projekta u dalji rad i razmatranje njegove realizacije. Projekat je vezan za temu „ Rad sa decom sa znacima autizma u specijalizovanom dnevnom boravku u cilju doprinosa njihovoj inkluziji u obrazovno – vaspitnom procesu“.

U skladu sa gore navedenim citatom završavam izveštaj o boravku i učešću na projektu koji je uspešno završen. Nastala prijateljstva i novi prijatelji su, nadam se, ostali i ostaće u daljem kontaktu.

S poštovanjem,

Etuška Juhas, s.r.