14.04.2010.

Prolećni raspust u Centru za decu


      U dnevnom boravku za osnovnoškolce u ulici Šandora Lifke br. 4. realizovan je raznovrstan program za decu ove ustanove, koja zahvaljujući donaciji fondova iz Holandije radi na humanitarnoj osnovi. U pondeljak pre i poslepodne, studentiČaba Sarnjai i Kornelia Pašti priredili su muzičku radionicu za decu koja je obuhvatila muzičke dečje igre, pisanje tekstova za muziku i vokalno izvođenje istih i organizovanje za decu Karaoke „Mesečina” takmičenje.


     U utorak sa decom je radila glumica Gordana Vukov. Tokom prepodneva držala je razvojno-komunikacionu (kreativnu) radionicu sa dramskim elementima, a poslepodne jezičke zabavne vežbe iz engleskog jezika.

     Sreda prepodne bio je ispunjena rekreaktivnim aktivnostima i održan je zajednički sastanak Dečijeg parlamenta centra sa stručnim saradnicima i volonterima centra. Istog dana poslepodne u centru je gostovala Valeria Agošton Pribila, zamenica direktora gradske bibioteke koja je radila sa decom i ujedno je prenela saradnicima centra neke osnovne informacije o savremenim metodama biblioterapije.

     U četvrtak učiteljica u penziji, Lidia Šili vodila je sa svojom, već uhodanom grupom dece likovnu sekciju. Predveče Lajoš Božik, direktor informativne službe zavoda za zdravstveno osiguranje radio je na razvijanju kompjuterskih znanja i veština dece centra.

     Petkom je centar bio otvoren za posetioce, što je pružila mogućnost učenicima iz okolnih osnovnih škola da vide Centar za decu „Mesečina” i da se pridruže promociji dinamične i fizički-interaktivne video igre Wii Sports, koju su vodili Tibor Lošonc, aktivist centra i Andrej Kunkin, saradnik Američkog kutka pri gradskoj biblioteci. U poslepodnevnim satima dr Brigita Peić, lekar opšte prakse organizovala je za decu zdravstveno-razvojnu radionicu uz filmsku projekciju.


     U subotu prepodne Dečiji parlament, stručni saradnici i volonteri obavili su evaluaciju realizacije programa i aktivnosti prolećnog raspusta u Centru za decu „Mesečina”, a poslepodne zvanično je započeo sa radom po redu sedmi subotički Klub „Mesečina”, koji će raditi subotom od 16 do 21 sati u prostorijama ovog dnevnog boravka.


Deže Kiš

Koordinator projekta

Fondacija „Mesečina” 

- Pogledaj svu sliku - klikni na fotografiju -