Decembar 2011.

Izraz zahvalnosti


Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu - Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe - (CNF CEE) je obavestila Fondaciju „Mesečina”, Subotica da je njen projekat za 2012. godinu ocenjen pozitivno, te da joj je dodeljena donacija i za realizaciju projekta pod nazivom: Dečji centar „Mesečina”

Realizaciju gore spomenutog projekta je omogućila CNF CEE u saradnji sa BCIF-om-Balkanskim fondom za lokalne inicijative (Balcan Community Initiatives Fund) iz Beograda kroz program Socijalne tranzicije Ministartsva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Upravni odbor Fondacije „Mesečina” izražava zahvalnost za poverenje CNF CEE-u i njenoj Partnerskoj organizaciji BCIF-u.