23-25.02.2010. NOVI GRAD, BOSNA I HERCEGOVINA

PETI SEMINAR ZA PETICU


     Putovanje do lokacije petog seminara je trajalo duže od planiranog vremena, jer upravo dan pre našeg polaska je ukinuta autobuska linija Subotica—Novi Grad. Tako 22. februara umesto ranih večernjih sati tek nešto malo pre ponoći smo se smestili u hotelu Sanatron.

    Seminar je počeo narednog dana u 16 sati u mesnom Centru za decu podržanog u okviru projekta „Danas deca, sutra roditelji”. Predavači su bili gospodin Mathijas Euwema iz Holandije i gospođa Augustina Rahmanović Koning koja je poreklom takođe iz Holandije, ali već više desetina godina živi u Bosni. Oni su obrađivali temu „Međugeneracijski nemar” i „Sekundarna trauma”

    Seminar je započeo sa radom narednog dana u 16 sati u mesnom Centru za decu, koji funkcioniše na bazi projekta «Danas deca, sutra roditelji». Koordinatori iz svih Centara su podneli kratak referat akcentirajući poteškoće, probleme i neka nerešena pitanja. Odgovore i alternativna rešenja nastojali smo definisati združenim snagama u stilu «okrugli sto».

    Mathijas Euwema 24. februara svoje predavanje, koji je obuhvatito široku tematiku unutar porodičnog nasilja i traumatizacije dece, održao je u sali za predavanje hotela. Detaljno je govorio o uzrocima i širokoj lepezi posledica ove sociopatološke pojave sa ciljem, da bi slušaoci stekli što više operativna znanja koja će im biti potrebna u procesu pospešivanja zdrave socijalizacije dece u centrima.

    Naravno, tokom rada nije mogao izostati ni ono što potkrepljuje i telo, tj. ponuđeni fin ručak od strane hotela i pauze za kafu i druge osvežavajuće napitke.

    Poslepodne Augustina nam je govorila o sekundarnim psihičkim traumama kao posledicama ratnih dogadjanja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mogli smo saznati da značajan broj ljudi još i danas živi sa tim traumama i da ove psihičke traume umnogome utiče na život i razvoj mlade generacije. Definisala je tačno značenje pojma traume i proces nastajanje iste. Detaljno nas je upoznala sa načinima prepoznavanja trauma i o mogućnostima njenih socio-rehabilitacijskog tretmana.

    Zadnjeg dana seminara Ina (Augustina) i Mathijas nastavili su započeti edukativni rad sa učesnicima seminara pod naslovom «Inverzija». U prvom delu treninga razmotrili smo stvarne i moguće konfliktne situacije u centrima na relaciji dete—koordinator—dete—volonter. Sam trening se sastojao u prikazivanju jedne konfliktne situacije metodikom psihoscenske pedagogije gde smo pokušali postići inverziju jednog problema u pozitivnom smeru.

    Analizirali, evaluirali, istakli naučene lekcije i rastali se :)

 

Čaba Šarnjai,

koordinator 

 

Pogledaj slike u fotogaleriji ili klikni na gornju sliku