18-6-2011

TM i smeinar


Udruženje za pozitivnu komunikaciju „Klub 21”, osnivač Fondacije „Mesečina” organizovao je za svoje saradnike, volontere i partnere tim bulding na „Roka salašu” uz istovremeno organizovanje logorovanja 74 dece/mladih mesečinara na obali Ludoš jezera. Tema tim buldinga je je bila individualna filantropija, koja predstavlja glavni strateški cilj udruženja i fondacije.

 

Vidi:Fotogalerije >>>

 Deže Kiš, predsednik Fondacije „Mesečina” prezentirao je prisutnima rezultate istraživanja Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) koje je objavljeno pod naslovom FILANTROPIJA U SRBIJI I CRNOJ GORI. „Neophodno je medjutim već sada razmišljati o održivosti takvih inicijativa - a održivost izmedju ostalog podrazumeva aktiviranje i oslanjanje na sopstvene resurse. U tom smislu potrebno je podržati razvoj lokalne filantropije - kako u pravcu oživljavanja pozitivnih tradicija davanja koje u našoj zemlji postoje, tako i u razvijanju novih ideja i načina koji mogu doprineti održivosti društvenog razvoja.”

Citat vidi: http://www.bcif.org/docs/filantropija/Filantropija_Istrazivanje.pdf

Magistar Ištvan Hulo, direktor Gradskog muzeja Subotica održao je interesantno predavanje o individualnom davalaštvu u istoriji Subotice, i primerima je ilustrovao visok nivo kulture davanja medju žiteljima grada u prošlosti.

Glavna koncepcija programa logorovanja dece/ klubova „Mesečina” je bila „Takmičimo se slobodno u slobodi”. Da je u tim takmičenjima bilo puno radosti, smeha, duhovitosti i lepih rezultata može se zaključiti nakon pregleda fotogalerije o ovom dogadjaju.

Tim bulding i logorovanje dece mesečinara finansijski su podržali Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Skupštine Grada Subotica i The Global Foun for Children iz Vašingtona (SAD).

K.D.