12. januar 2010.

Konferencija za štampu


     Upravni odbor Fondacije „Mesečina“ 12. januara održao je konferenciju za štampu u prostorijama Saveza nevladinih organizacija, Matije Korvina br. 9. Pres konferencija je održana sa ciljem informisanja javnosti o planu rada Fondacije za 2010. godinu po narednim oblastima:


1. Na konferenciji za novinare objavljeni su osnovni ciljevi, zadaci i misija Fondacije »Mesečina» koja je osnovana 15. decembra 2009. godine od strane Udruženja za pozitivnu komunikaciju «Klub 21» Subotica, a sousnivač je Fabrika mini peciva Subotica «Fornetti», tj. direktor i vlasnik ove kompanije, gosposdin Gabor Kovač, i registrovana je u Sekretarijatu za kulturu APV Vojvodina pod rednim brojem 35. Osnivanje Fondacije „Mesečina“ od strane Udruženja za pozitivnu komunikaciju „Klub 21” - po evropskim standardima - predstavlja prirodan put razvoja jedne neprofitne civilne organizacije, što u konkretnom slučaju otvara nove perspektive u realizaciji Programa „Mesečina”.


2. Program obezbeđivanja materijalnih uslova rada već postojećih Klubova «Mesečina» u Subotici putem aktiviranja programa filantropije (foundresinga) Fondacije, sa posebnim naglaskom na pospešivanju društvenog poslovanja javnih, državnih i privatnih preduzeća.


3. Započinjanje rada dnevnog boravka za učenike osnovnih škola pod imenom„Centar za decu Mesečina“ uz partnersku saradnju Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu (CNF CEE) i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF). Primarna namena dnevnog centara je podrška zdravom razvoju ličnosti dece, tj. pružanje stručna podrške, pomoći i usluga deci za zdrav socio-emotivni razvoj njihove ličnosti, otkrivanje i kultuvisanje njihovih sposobnosti i nadarenosti. Svečano otvaranje Centra za dnevni boravak dece osnovnoškolskog uzrasta planira se za 22. januar u 12 sati u prostorijama Centra.


4. Dodeljivanje grantova putem konkursa sa ciljem osnivanja Kluba „Mesečina“ na teritoriji Srbije pod geslom: „Da bude dece u školama i po mesečini“ Fondacija ima nameru raspisivaje konkursa dva puta godišnje. U ovu svrhu protekle godine Fondacija je uspela obezbediti potrebna novčana sredstva. Sem dodeljivanja novčanih sredstava (grantova) plasiranim NVO na konkursu Fabrika mini peciva «Fornetti» priložiće po jedan profesionalni aparat za pikado i aparat za stoni fudbal, što će značajno povećati vrednost granta.


     O sadržaju konferencije za štampu Fondacije „Mesečina” izveštavale su svi lokalni štampani i električni mediji, kao i dnevni listovi Politika, Blic i Danas.

 

Pogledaj sliku većeg formata u fotogaleriji.