Bosna i Hercegovina, Sarajevo - 30. septembar 1-2. oktobar 2009.

Edukativni seminar


     U okviru započinjanja holandskog MATRA projekta “Danas deca, sutra roditelji”, dva mlada člana (budući koordinatori aktivnosti Dnevnog centra za decu) skupštine Fondacije “Mesečina” Subotica, koja je ovdašnji implementator spomenutog projekta, učestvovala su na trodnevnom informativno-edukativnom seminaru.
Seminar je organizovala privatna donatorska organizacija Kinderpostzegels iz Kraljevine Holandije po načelima MATRA programa, u saradnji sa udruženjem građana TALDi iz Tuzle.


     Pored predstavnika sedam nevladinih organizacija iz BiH, u radu seminara i radionica učestvovali su i predstavnici nevladinih organizacija tj. korisnici granta iz Crne Gore i Republike Srbije. Iz Srbije je pravo na implementaciju projekta dobila Fondacija “Mesečina” iz Subotice.
     Glavni ciljevi seminara bili su upoznavanje učesnika/organizacija korisnika projekta “Danas deca, sutra roditelji”; postizanje konsenzusa i zajedničkog razumevanja oko ključnih elemenata neophodnih za uspešan rad i vođenje Centra; prezentacija pravila i procedura, izveštavanje i upravljanje projektom; potpisivanje ugovora sa odabranim nevladinim organizacijama iz BiH.
     Na seminaru je pojedinim pitanjima posvećena posebna pažnja, kao što je na primer prepoznavanje korisnika Centra, metode rada sa decom koja žive u mnogostruko ugroženim porodicama, značaj aktivnog učešća odabrane dece u radu (programu) Centra, poštovanje dečijih prava i njihova primena u praksi, kao i efikasno uključivanje volontera u rad sa decom.
     U interaktivnim radionicama nastojali smo pronaći najbolja rešenja za neka od bitnih pitanja i postići u tome konsenzus. Treba reći da za pojedine probleme nismo uspeli pronaći adekvatno rešenje i na neka odlučujuća pitanja nismo mogli odgovoriti sa jednoznačnim „Ne” ili „Da”. Smatram da će ovaj oblik „konsenzusnog” dogovaranja imati svoj značaj i u radu narednih 11 seminara.
     Drugog dana seminara organizovan je ceremonijal potpisivanja ugovora na godinu dana sa odabranim nevladinim organizacijama, korisnicima projekta „Danas deca, sutra roditelji” iz BiH. Taj svečani trenutak su svojim prisustvom i pozdravnim rečima uveličali Nj.E. ambasador Kraljevine Holandije, gospodin Sweder van Voorst tot Voorts, Nj.E. ministar za ljudska prava i izbeglice BiH, prof. dr Safet Halilović i međunarodni koordinator Projekta fondacije Kinderpostzegelsa, gospođa Mariana van Teeffelen. Predstavniku iz Crne Gore i predstavniku iz Republike Srbije simbolično je predat ček. Potpisivanje ugovora sa zvaničnim zastupnikom Fondacije „Mesečina” iz Subotice biće obavljeno kasnije u Beogradu.
     Naredna stanica ovog karavana seminara biće Tuzla. Zahvaljujemo se na mogućnosti da tome prisustvujemo. Bićemo tamo, jer želimo učiti.

 

Tibor Lošonc,
koordinator,
Fondacija “Mesečina”
Subotica